Wydział Historyczny

Kalendarium spotkań Nowa seria od 2018/2019

Series nova

Rok akademicki 2019/2020

Spotkania odbywały się w budynku Wydziału Historycznego, ul. Poniatowskiego 12, p. 118, w czwartki godz. 16.30

 • 17 października 2019 r. – mgr Miloš Zečević (UKW): Otrocy w średniowiecznej Serbii

 • 21 listopada 2019 r. – mgr Maksymilian Sas (UW): Znaczenie kultu św. Piotra Apostoła w myśli i działalności misyjnej Brunona z Kwerfurtu

 • 16 stycznia 2020 r. – prof. dr hab. Jacek Maciejewski (UKW): Przepowiadanie przyszłości w oparciu o Pismo Święte w kulturze średniowiecznej

 • 20 lutego 2020 r. – dr Witold Brzeziński (UKW): Bieg życia szlachcianki w późnośredniowiecznej Polsce w perspektywie demograficznej

 • 19 marca 2020 r. – dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, mgr Jarosław Kozłowski (MOB Bydgoszcz): Złoty skarb z katedry bydgoskiej (spotkanie w siedzibie Europejskiego Centrum Pieniądza – ul. Mennica 4)

 • 16 kwietnia 2020 r. – dr Magdalena Bis (IAE PAN): Z badań nad nowożytnymi rezydencjami pod Warszawą. Przykład pałacu Brühla w Młocinach

 • 21 maja 2020 r. – dr Katarzyna Justyniarska-Chojak (UJK): Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski (w XVI-XVIII w.). Uwagi na marginesie książki

Rok akademicki 2018/2019

Spotkania odbywały się w IHiSM, ul. Poniatowskiego 12, p. 118, w czwartki godz. 16.30

 • 18 października 2019 r. – dr Radosław Kotecki (UKW), Pokój monarszy w Polsce piastowskiej

 • 17 stycznia 2019 r. – dr Piotr Pranke, Świety Udalryk z Augsburga i Święta Afra - dynastyczno-modlitewne konteksty świętości

 • Inwentarze pośmiertne z małych i średnich miast Małopolski (w XVI-XVIII w.). Uwagi na marginesie książki

 • 21 lutego 2019 r. – mgr Gabriela Frischke (UKW), Problemy życia codziennego w kazaniach w czasach panowania Stanisława Augusta

 • 21 marca 2019 r. – mgr Seweryn Pauch (UKW), Ślady dołkowe na obszarze Polski: stan badań, charakterystyka, funkcje

 • 11 kwietnia 2019 r. – prof. dr hab. Andrzej Klonder (IAE PAN), Instytucjonalizacja Kościoła w Polsce w XIII-XIV w.

 • 16 maja 2019 r. – prof. dr hab. Andrzej Klonder (IAE PAN), Standardy produkcji i usług w mniejszych miastach Europy Środkowej w świetle ordynacji krajowych i taks cen