Wydział Historyczny

Baza dorobku naukowego pracowników

Pracownicy naukowy Wydziału Historycznego to przede wszystkim historycy, ale także i archeolodzy, historycy sztuki oraz specjaliści zajmujący się naukami politycznymi, filozofią, prawem i ekonomią.

Dorobek naukowy poszczególnych pracowników jest dostępny w Expertusie, czyli w Bazie dorobku naukowego UKW w Bydgoszczy.