Wydział Historyczny
Kształcenie zdalne Kształcenie zdalne

Kształcenie zdalne

Czytaj: Kształcenie zdalne na uczelniach

Prawa i obowiązki studentów

  • Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na odległość;
  • Student ma prawo do uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu wspierającego uczenie się na odległość;
  • Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z uczelnianym Regulaminem Studiów;
  • Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela;
  • Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Kierownik przedmiotu może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć.
Operacje:
31-03-2020, 18:26
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 12:10
modyfikacja: Teresa Maresz