Wydział Historyczny
Ważność legitymacji studenckich Ważność legitymacji studenckich

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Operacje:
27-05-2020, 08:54
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 12:10
modyfikacja: Teresa Maresz