Wydział Historyczny
 Zasady sanitarne na terenie budynku Wydziału Historycznego  Zasady sanitarne na terenie budynku Wydziału Historycznego

Zasady sanitarne na terenie budynku Wydziału Historycznego

Szanowni Studenci!

Przypominamy o konieczności stosowania się do zasad sanitarnych:

- na czas pandemii w budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12 poruszamy się z zasłoniętymi ustami i nosem (w ramach materiałów dozwolonych przez GIS, np. maseczka, przyłbica),
- należy pamiętać o obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku (płyn dezynfekujący udostępniony jest przy portierni oraz w sekretariacie),
- zaleca się zachowanie odpowiedniego odstępu oraz przestrzegania wyznaczonych stref dostępu.

Pełna lista wytycznych w załączeniu.

Zasady dotyczą wszystkich osób, które przebywają na terenie budynku.