Wydział Historyczny

Konkurs na pracę na temat relacji polsko-jugosłowiańskich rozstrzygnięty Konkurs na pracę na temat relacji polsko-jugosłowiańskich rozstrzygnięty

Konkurs na pracę na temat relacji polsko-jugosłowiańskich rozstrzygnięty

Drodzy Studenci Wydziału Historycznego
Studenckie Koło Naukowe oraz Katedra Historii Najnowszej i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Historycznego UKW zaprasiła Was do wzięcia udziału w „Konkursie na najlepszą pracę na temat relacji polsko-jugosłowiańskich

  Komunikat Kapituły Konkursu na najlepszą pracę na temat relacji polsko-jugosłowiańskich:

  • Po wnikliwej analizie oraz dyskusji, Kapituła Konkursu w dniu 29 czerwca 2021 r.
   w składzie: prof. Marek Zieliński (przewodniczący), prof. Andrzej Zaćmiński, dr Joanna Szczutkowska, dr Paweł Wawryszuk oraz Nikola Čurić postanowiła:
  • wyróżnić pracę studenta III roku wojskoznawstwa Macieja Jankowskiego pod tytułem „Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie”.
  • Dyplom oraz nagrody w postaci książek zostaną wręczone finaliście w dniu 12 lipca 2021 r.

  Szczegółowe informacje w Regulaminie konkursu - patrz załącznik