Wydział Historyczny

Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy

Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. ,,Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy"

Celem konkursu jest popularyzacja wyników oryginalnych badań naukowych dotyczących współczesnej roli materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie młodych badaczy do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Autorzy mogą zgłaszać do konkursu prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia:

  •  materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym,
  • nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego,
  • statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,
  • inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.
W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane odpowiednio nagrody za I, II i III miejsce, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
 
praca licencjacka/inżynierska (2000 zł – 1500 zł – 1000 zł);
praca magisterska (4000 zł – 3000 zł – 2000 zł);
praca doktorska (6000 zł – 5000 zł – 4000 zł).
Prace konkursowe można zgłaszać w formie elektronicznej do 30 czerwca 2021 roku.
Chcąc wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem: http://bityl.pl/sRqAp, wraz z pracą dyplomową, potwierdzeniem obrony pracy oraz recenzją promotora pracy. Zgłoszenia przyjmowane są w formie online.  
Operacje:
25-04-2021, 14:02
publikacja: Teresa Maresz
28-06-2021, 10:17
modyfikacja: Teresa Maresz