Wydział Historyczny
Na zdjęciu napis Na zdjęciu napis

Zarządzenia i regulaminy

Wszelkie aktualne regulaminy i zarządzenia  znajdują się na stronie Uczelnianej Radzie Doktorantów UKW.