Wydział Historyczny

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim

Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim

W auli im. prof. Karola Buczka w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy 17 wrzesnia 2015 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego". Tegoroczna edycja konferencji nosiła tytuł „Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim”. Jej zadaniem było wsparcie nauczycieli przy realizacji zajęć w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. Konferencja umożliwiła poznanie dziejów małej ojczyzny.

Konferencję zaadresowano do nauczycieli przedmiotów historia i WOS, regionalistów, kulturoznawców i etnologów, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz miłośników i popularyzatorów historii najnowszej oraz kultury.

Dr Teresa Maresz (UKW) zaprezentowała merytoryczne i metodyczne propozycje realizacji wątku tematycznego „Swojskość i obcość” na lekcjach „Historii i społeczeństwa. Dziedzictwo epok”.

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Kultury i Edukacji oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Foto: źródło - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego