Wydział Historyczny

Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy

Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w dniach 11-12 maja 2016 r. zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy.
Była to druga edycja konferencji pod wspólnym tytułem "Dobre i złe sąsiedztwa", w ramach której naukowcy z wielu ośrodków w Polsce i z zagranicy (Niemiec, Słowacji, Serbii, Białorusi, Rosji i Ukrainy) zaprezentowali wyniki swoich badań  na temat budowania wzajemnych relacji społeczności, którym przyszło żyć obok siebie.

fot. K. Grysińska-Jarmuła