Wydział Historyczny

Migawki z zajęć na Regionalistyce 40+

Kierunek studiów Regionalistyka europejska daje możliwości rozwoju i doskonałą szansę na poznanie dziejów regionów w Polsce i w Europie. Studia na kierunku Regionalistyka europejska mają profil humanistyczny, jednakże w programie nauczania sporo uwagi poświęca się zagadnieniom z innych dziedzin nauki, co sprawia, że są to studia interdyscyplinarne. Obok zagadnień z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, socjologii, geografii, prawa, ekonomii zgłębiana jest problematyka dziedzictwa regionu, w tym regionu kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia na tym kierunku odbywają się nie tylko tradycyjnie „w ławie szkolnej”. Praktycznie poznawane są tradycje organizacji świąt religijnych i związane z tym zwyczaje w domach na wsi i wmieście, np.: kujawskie obrzędy wielkanocne; Boże Narodzenie na Kujawach; nakrycia stołów w domach (w tym różnych kręgów mniejszości narodowych); degustacja tradycyjnych produktów żywnościowych z Pomorza i Kujaw. Ponadto przybliżane są: folklor na Kujawach i Pomorzu; gwara kujawska a gwara pomorska; muzyka i taniec na Kujawach; legendy kujawskie. Jedną z form zajęć są wizyty w muzeach w regionie, które są skarbnicą pamiątek w regionie.

Na zdjęciach kilka migawek z zajęć, np.: Biały Karnawał, występy Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” (działającego przy MDK nr 4, ul Dworcowa w Bydgoszczy, kierownikiem zespołu p. Izabela Grochowska), śniadanie wielkanocne na Kujawach, zwiedzanie grodu Kopernika, warsztaty w pracowni piernikarskiej.