Wydział Historyczny

Dobre i złe sąsiedztwa. Obce - nasze - inne

Dobre i złe sąsiedztwa. Obce - nasze - inne

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w dniach 11-12 maja 2017 r. po raz trzeci zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową, w której wzięli udział naukowcy z Polski, Niemiec, Słowacji, Serbii, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Była to trzecia edycja, zamykająca tryptyk konferencyjny pod wspólnym tytułem Dobre i złe sąsiedztwa. W tym roku uczestnicy przedstawili wyniki swoich badań patrząc na sąsiadów jak na "Obcych - naszych - innych".

W założeniu organizatorów celem trzech konferencji w latach 2015-2017 było spojrzenie na problem sąsiedztwa z punktu widzenia przeszłości, która pozwala wyjaśnić współczesne relacje sąsiedzkie, następnie analizowali przejawy konfliktów, ale także próby podjęcia współpracy i pojednania między sąsiadami, by na koniec spojrzeć na nich jak na "obcych", ale jednak "swoich" sąsiadów.

fot. K. Grysińska-Jarmuła