Wydział Historyczny
Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji

Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji

W dniach 11-12 maja 2018 r. w Oriechowie-Zujewie (Rosja)
odbyła się czwarta edycja konferencji "Dobre i złe sąsiedztwa"

współorganizatorami konferencji byli:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW
oraz
Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny Obwodu moskiewskiego w Oriechowie-Zujewie
Tematem przewodnim konferencji były: Doświadczenia międzykulturowej komunikacji.

 

W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Słowacji, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Republiki Karaczajewo-Czerkieskiej. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego licznie reprezentowali pracownicy naukowi z IHiSM, WNP i FP.