Wydział Historyczny
Dobre i złe sąsiedztwa. Obraz

Dobre i złe sąsiedztwa. Obraz "Innego" w narracjach narodowych - 2019

W dniach 17-18 maja 2019 roku
odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji pod wspólnym tytułem: Dobre i złe sąsiedztwa

Tym razem pt. Obraz "Innego" w narracjach narodowych. Konferencja poświęcona była analizie narracji narodowych, różnych rodzajów i gatunków, których twórcy w takiej czy innej formie skonstruowali obraz sąsiada, obraz "Innego".
W tym roku konferencja po raz kolejny odbyła się w Oriechowie-Zujewie (Rosja).
Organizatorzy:

  • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Oriechowie-Zujewie

W ramach obrad konferencji poruszono następujące zagadnienia:

  1. Rodzaje narracji narodowych w kulturach historycznych XVIII-XXI wieku.
  2. Prezentacja obrazu "Innego" w źródłach narracyjnych i wizualnych.
  3. Obrazy sąsiadów w powieści historycznej.
  4. Projektowanie wizerunku "Innego" w różnych typach historii narodowej (historyczne prace naukowe, narracja narodowo-państwowa, podręczniki szkolne).
  5. Aktualizacja etycznego podejścia do "Innych".
  6. Badanie zagadnień kultury i komunikacji międzykulturowej w szkole oraz w szkolnictwie wyższym.

PROGRAM KONFERENCJI

W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Francji.
W Rosji piasali o nas "Podmoskowie sevodnia"