Wydział Historyczny
Na zdjęciu stos książek

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

dr hab. Teresa Maresz, prof. uczelni

Członkowie:
  • dr Krzysztof Garczewski
  • dr Anetta Głowacka-Penczyńska
  • dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła
  • dr Justyna Żychlińska
  • Kacper Szefke - przedstawiciel studentów

Kontakt:
sekretariat Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy
tel. +48 52 32 59 200