Wydział Historyczny
Na zdjęciu czarne pióro na dokumencie

Zasady i procedury doskonalenia jakości kształcenia

Zasady i procedury w ramach Kolegium I