Wydział Historyczny
Na zdjęciu tablet z wykresem

Wyniki ewaluacji na WH UKW