Wydział Historyczny
Konferencje 2017 Konferencje 2017

Konferencje 2017

Rok 2017:

  • Konferencja naukowa "Portret trumienny a nowe perspektywy badawcze", 8-9 czerwca 2017 r.
  • Konferencja naukowa "Leon Janta-Połczyński (1867-1961) - działacz niepodległościowy, minister i senator II RP w 150 rocznicę urodzin", 26 maja 2017 r.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Dobre i złe sąsiedztwa. Obce - nasze - inne", 11-12 maja 2017 r.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Polska i Jugosławia w XX wieku", 27-28 września 2017 r.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa  "Pałuckie dziedzictwo kulturowe”, 11 października 2017 r. (IHiSM współorganizatorem)
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Różnorodność religijna - różnorodność obyczajowa - zrozumienie i antagonizmy", 20 października 2017 r.
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej", 24-25 października 2017 r.
  • Konferencja naukowa "Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych", 16-17 listopada 2017 r.