Wydział Historyczny
Konferencje 2018 Konferencje 2018

Konferencje 2018

Rok 2018:

 • Ogólnopolska konferencja naukowa, "Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku", 8 maja 2018 r., obrady w Ostromecku k. Bydgoszczy.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Dobre i złe sąsiedztwa. Doświadczenie międzykulturowej komunikacji" czyli   “Хорошие и плохие соседи”: практики межкультурных коммуникаций, Oriechowo-Zujewo (Rosja), 11-12 maja 2018 r. (współorganizatorem IHiSM UKW w Bydgoszczy)
 • II Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość", 17-18 maja 2018 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku", Belgrad (Serbia), 27-28 września 2018 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska zniewolona i niepodległa w malarstwie XIX i XX wieku”, 27-28 września 2018 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku”, 10–11 października 2018 r.
 • Konferencja naukowa "Prawa Człowieka w Polsce - Perspektywa 25 Lat Ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", 17 października 2018 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922", 24-25 października 2018 r.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Rok 1918: Białoruś i narody Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście geopolitycznym (problem odrodzenia pństwowego: plany i realizacja)"  [«1918 год: Беларусь и народы Центрально-восточной Европы в геополитическом контексте эпохи (проблема возрождения государственности: планы и реалии)»], Grodno (Białoruś), 26-27 października 2018 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
 • Konferencja naukowa "Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny", 28-29 listopada 2018 r.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej”, cykl III: "Dom pański”, 30 listopada 2018 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)