Wydział Historyczny
Konferencje 2019 Konferencje 2019

Konferencje 2019

Rok 2019:

  •  VIII Eksperckie Ogólnopolskie Doktoranckie Seminarium Dydaktyczno-Historyczne pt. "Polskie sąsiedztwo wschodnie", 16 lutego 2019 r. w budynku IHiSM ul. Poniatowskiego 12
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Polska w stosunkach międzynarodowych dwadzieścia lat po przystąpieniu do NATO", 11-12 marca 2019 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
  • Ogólnopolska konferencja naukowa "Krew - medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów" (Studenckie Koło Historyków UKW), 25-26 kwietnia 2019 r. 
  • V Międzynarodowa konferencja naukowa "Dobre złe sąsiedztwa: Obraz "Innego" w narracjach narodowych" czyli "Хорошие и плохие соседи: образ "Другого" в национальных нарративах", Oriechowo-Zujewo (Rosja), 17-18 maja 2019 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Polska i Jugosławia w XX wieku. 100 lat relacji dyplomatycznych. W kręgu polityki i dyplomacji", Bydgoszcz, 25-26 września 2017 r. (IHiSM UKW współorganizatorem)
  • Ogólnopolska konferencja naukowa, "Narracje historyczne we współczesnym świecie”, 21 października 2019 r.