Wydział Historyczny
Konferencje 2020 Konferencje 2020

Konferencje 2020

Rok 2020:

  • Ogólnopolska konferencja naukowa, "Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920", 20-21 stycznia 2020 r.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa, "Dobre i złe sąsiedztwa. Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych i kontynentalnych w przeszłości i teraźniejszości", 11-12 maja 2020 r. - konferencja przeniesiona na czas późniejszy, o czym poinformujemy - przepraszamy
  • XXII Sesja Pomorzoznawcza za lata 2018–2019, 16 października 2020 r.
  • Sympozjum "Bydgoszcz niepodległa - lata 1920-1939", 13 listopada 2020 r.