Wydział Historyczny
Konferencje 2021 Konferencje 2021

Konferencje 2021

Rok 2021

  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku", Belgrad 16-17 września 2021 r. (organizatorzy: Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie (ISI) oraz Wydział Historyczny UKW)