Wydział Historyczny

Adres do korespondencji

Sekretariat Wydziału Historycznego
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 200