Wydział Historyczny

Sekretariat

Obsługa sekretariatu:

Sekretariat Wydziału ds. nauki i dydaktyki:

mgr Krzysztof Krawczyk
e-mail: historia2@ukw.edu.pl 

tel. 52 32 59 200

Operacje:
19-06-2020, 20:46
publikacja: Teresa Maresz
03-01-2024, 10:22
modyfikacja: Krzysztof Krawczyk