Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Jacek Woźny Rektorem na drugą kadencję Prof. dr hab. Jacek Woźny Rektorem na drugą kadencję

Prof. dr hab. Jacek Woźny Rektorem na drugą kadencję

Panie Profesorze pracownicy i studenci Wydziału Historycznego UKW serdecznie gratulują wyboru na Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. Jacek Woźny bezwzględną większością został wybrany na stanowisko Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na druga kadencję w latach 2020-2024.

Dotychczas funkcję Rektora UKW prof. Jacek Woźny pełnił od 2016 roku.

Prof. Jacek Woźny związany jest z Uczelnią od 1989 roku. Obok pracy naukowej pełnił w tym czasie wiele funkcji administracyjnych, w tym prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego oraz prorektora ds. dydaktycznych Akademii Bydgoskiej.

Aktualnie jest pracownikiem naukowym Wydziału Historycznego UKW i kieruje Katedrą Archeologii i Historii Starożytnej.

Operacje:
20-05-2020, 14:51
publikacja: Teresa Maresz
11-10-2020, 11:03
modyfikacja: Teresa Maresz