Wydział Historyczny

Prace naukowe o Bydgoszczy nagrodzone Prace naukowe o Bydgoszczy nagrodzone

Prace naukowe o Bydgoszczy nagrodzone

Prezydent Rafał Bruski nagrodził związane z Bydgoszczą prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie. W tym roku wyróżnionych zostało sześć prac naukowych absolwentów bydgoskich uczelni.
Celem konkursu było wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Wśród nagrodzonych są studenci Wydziału Historycznego - gratulujemy

W kategorii prac magisterskich absolwent UKW Kamil Ściesiński, za opracowanie Trudny powrót Bydgoszczy do Macierzy. Życie polityczne miasta od zakończenia i wojny światowej do odzyskania niepodległości w styczniu 1920 w świetle miejscowej prasy polskiej i niemieckiej, zajął 3. miejsce (3 tys. zł). Jego promotorem był prof. dr hab. Albert Kotowski

W kategorii najlepszą pracą licencjacką okazało się opracowanie Ulica Długa w Bydgoszczy. Historia, architektura i ludzie Anny Szczepaniak. Jej promotorem była dr Agnieszka Wysocka. Za pierwsze miejsce otrzymała nagrodę w wysokości 6 tys. zł, a promotor 3 tys. zł.

Operacje:
02-10-2020, 15:26
publikacja: Teresa Maresz
02-06-2021, 13:21
modyfikacja: Teresa Maresz