Wydział Historyczny

VI Międzynarodowa konferencja naukowa  VI Międzynarodowa konferencja naukowa

VI Międzynarodowa konferencja naukowa "Dobre i złe sąsiedztwa"

Wydział Historyczny UKW oraz Instytut De Republica
zorganizowali w dniach 11-12 maja 2022 r.
międzynarodową konferencję naukową
pt. Budowanie tożsamości lokalnych, regionalnych oraz kontynentalnych w przeszłości i teraźniejszości.
Obrady w Bibliotece UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3.

Była to szósta edycja z cyklu konferencji pod wspólnym tytułem Dobre i złe sąsiedztwa. Tegoroczna konferencja była poświęcona sposobom budowania tożsamości społeczeństw mieszkających w regionie, kraju czy na kontynencie. Miała ona na celu pokazanie przejawów kształtowania tożsamości jednostki i zbiorowości społeczeństw wielokulturowych, a także wzajemne postrzeganie siebie oraz dorobku kulturowego sąsiadów (niekiedy innych – w ujęciu lokalnym, regionalnym, etnicznym, krajowym, kontynentalnym).

Konferencja spina cykl tematyczny obrad naukowych, które w latach 2015-2019 odbywały się w Bydgoszczy i w Oriechowo-Zujewie.

Na konferencji odbyła się prezentacja podręcznika „Europa. Nasza historia”, która jest rezultatem międzynarodowego projektu zrealizowanego przez polsko-niemieckie wydawnictwa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A. oraz Eduversum GmhH Verlag und Bildungsagentur.

W Litwie pisali o naszej konferencji: Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lenkijoje – Centro atstovas (Przedstawiciel Centrum na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Polsce)

W Ukrainie też o nas napisali:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Biblioteka Narodowa Ukrainy im. Władimira Wiernadskiego w Kijowie)

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» (Perejasławski Narodowy Rezerwat Historyczno-Etnograficzny)

Program konferencji

Migawki z konferencji

Migawki z konferencji

Operacje:
02-05-2022, 08:42
publikacja: Teresa Maresz
29-09-2022, 07:29
modyfikacja: Teresa Maresz