Wydział Historyczny

Otwarcie wystawy „Śladami ambasadora”

30 maja 2022 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania pamiątek ze służby dyplomatycznej Kazimierza i Teresy Barbary Duchowskich połączona z otwarciem wystawy w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego zatytułowanej „Śladami Ambasadora. Wystawa Daru Ambasadora Kazimierza Duchowskiego (1936-2021)”. W uroczystości udział wzięli m.in.: JM. Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny, wice kanclerz Mariola Majorkowska, przewodniczący Rady Muzeum dr hab. Dariusz Karczewski, prof. uczelni, dr hab. Adam Sudoł – kustosz honorowy, prodziekan Wydziału Historycznego dr Anetta Głowacka-Penczyńska, kurator wystawy dr Aleksandra Jankowska, pracownicy i studenci Wydziału Historycznego UKW. Gościem „nadzwyczajnym i pełnomocnym” była Teresa Barbara Duchowska, a także komandorzy Pius Kacprzak i Rafał Depczyński z Gdyni oraz licznie przybyli goście z Warszawy. Uroczystość prowadził dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni.

Po ceremonii powitania przez dziekana, rektora i kustosza honorowego prelekcję na temat protokołu dyplomatycznego i swojej pracy w dyplomacji u boku męża wygłosiła Teresa Barbara Duchowska. Uczestnicy uroczystości mieli możliwość śledzenia kolejnych etapów pracy w dyplomaci Państwa Duchowskich i zapoznania się z charakterem przekazanych do muzeum zbiorów na podstawie multimedialnej prezentacji. Po przejściu z Biblioteki UKW do muzeum, miał miejsce wernisaż. Po ekspozycji oprowadzała Barbara Duchowska.

Chociaż w gablotach muzealnych pokazane zostały setki eksponatów, to jednak jest to tylko drobny fragment całego zbioru. Na uwagę zasługują m.in. dyplomy nominacyjne na stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, albumy zdjęć z Misji Pokojowej ONZ w Wietnamie z lat 1957-1959, kurtuazyjna korespondencja dyplomatyczna z lat 1967-2005 w tym osobisty list prezydenta Ronalda Regana, zaproszenia na uroczystości w Pałacu Buckingham wydawane przez królową Elżbietę II i otwarcie Parlamentu Brytyjskiego z udziałem monarchini, puchar króla Norodoma Sihanouka, akt nadania ambasadorowi Kazimierzowi Duchowskiemu Komandorii Orderu Królewskiego Sahametrei przez rząd Królestwa Kambodży, prace plastyczne Bronisława Chromego i Marka Żuławskiego, zbiór wizytówek dyplomatów, polityków, przedstawicieli życia społecznego, zbiór autografów luminarzy polskiej kultury  i wiele innych dokumentów, fotografii i artefaktów.

Otwierając uroczystość dziekan Wydziału Historycznego stwierdził: „Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, które będzie obchodzić w przyszłym roku ćwierćwiecze swego istnienia, jest muzeum darów serca dyplomatów, którzy służyli Polsce w kraju i za granicą, przedstawicieli Polonii, emigrantów. Ofiarodawcy przekazując swoje drogocenne pamiątki żywią nadzieję, że w muzeum zostaną właściwie zabezpieczone, wyeksponowane, ale także zinwentaryzowane i opracowane naukowo. Muzeum uniwersyteckie to nie tylko placówka wystawiennicza, ale przede wszystkim laboratorium naukowe historyków”.
Trzeba podkreślić, że zbiór Państwa Duchowskich posiada swój szczegółowy inwentarz, a uporządkowane przedmiotowo i chronologicznie obiekty zostały stosownie zabezpieczone. Stanowiąc istotne wzbogacenie zbiorów muzealnych znajdą też swoje stałe miejsce na ekspozycji.

Operacje:
23-05-2022, 14:27
publikacja: Agnieszka Skura
21-07-2022, 18:51
modyfikacja: Teresa Maresz