Wydział Historyczny
Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Prezydent Rafał Bruski ogłosił konkurs związany z Bydgoszczą
„Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”

Tegoroczną nagrodę otrzymała rozprawa doktorska Anny Nadolskiej pt. „Kobiety w życiu kulturalnym Bydgoszczy w latach 1920-1939” zdobywając pierwsze miejsce. Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. Zdzisław Biegański, prof. uczelni, pracownik Wydziału Historycznego UKW. GRATULUJEMY!!!

Wręczenie nagrody

Celem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Więcej informacji: bydgoszcz.pl