Wydział Historyczny
Wykłady jubileuszowe w Muzeum Dyplomacji Wykłady jubileuszowe w Muzeum Dyplomacji

Wykłady jubileuszowe w Muzeum Dyplomacji

Za nami trzy spotkania z cyklu wykładów jubileuszowych w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego.

Wydział Historyczny UKW wraz z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (ul. Berwińskeigo 4) rozpoczął cykl wykładów inaugurujących obchody 25-lecia istnienia Muzeum.

Pierwszy wykład odbył się 2 marca br. - minister, chargé d’affaires Bogdan Wrzochalski wygłosił wykład: Szef placówki dyplomatycznej w randze charge d affaires. Uwarunkowania prawno-międzynarodowe, historyczne i polityczne.
Dr Bogdan Wrzochalski ‒ chargé d’affaires RP w Słowacji (2007 ‒ 2008), wieloletniego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełniącego służbę dyplomatyczną, m.in. w Berlinie Zachodnim (1989 ‒ 1990), Berlinie (1990 ‒ 1993), Bratysławie (1996 ‒ 1997) i ponownie w Berlinie (1997 ‒ 2001). Dr Bogdan Wrzochalski był pierwszym radcą w Departamencie Europy MSZ (2001 ‒ 2004), radcą-ministrem i kierownikiem Wydziału Politycznego MSZ (2010 ‒ 2012). W latach 2010 – 2012 kierował aplikacją dyplomatyczno-konsularną w MSZ, a także prowadził wykłady dla pracowników MSZ z historii dyplomacji polskiej II RP oraz PRL.
Na koniec czekała nas niespodzianka ‒ prezent urodzinowy na 25. lecie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Bogdan Wrzochalski przekazał do zbiorów swój paszport dyplomatyczny! Kolekcja dokumentów korpusu służby zagranicznej powiększyła się o kolejny cenny nabytek!

Druga debata odbyła się 6 marca br. - była to dyskusja panelowa pt. W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945 z udziałem redaktora Piotra Długołęckiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, prof. dra hab. Jacka Tebinki z Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracowników UKW: prof. dra hab. Andrzeja Zaćmińskiego i dra hab. Tomasza Kawskiego, prof. uczelni.

Trzecie spotkanie to wykład dr Katarzyny Szrodt, który odbył się 13 marca 2023 r. Pani Doktor jest działaczką Polonii Kanadyjskiej, kuratorką sztuki, autorką kilku monografii poświęconych artystom polskim na emigracji, w tym wielkiego leksykonu zawierającego kilkaset biogramów emigracyjnych twórców. Jednym słowem – prawdziwa skarbnica wiedzy o polskiej diasporze w Kraju Klonowego Liścia. Tym razem wygłosiła prelekcję zatytułowaną Powojenna emigracja polskich dyplomatów, inteligencji i artystów do Kanady.
W księdze pamiątkowej Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, dr Katarzyna Szrodt napisała: Serce rośnie będąc tutaj – w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Wspaniała inicjatywa, wielki i ważny cel, by ocalić ważne pamiątki narodowe – dyplomatyczne – osobiste zasłużonych dla Polski emigrantów. Cieszę się ogromne ze spotkania, gratuluje i wspieram ekipę muzeum.

Wszystkie spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem. Prezentujemy kilka fotografii z tych wydarzeń.
Fot. Jan Trojan, Agnieszka Skura

Operacje:
24-02-2023, 22:31
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 11:39
modyfikacja: Teresa Maresz