Wydział Historyczny
Uczenie się przez całe życie Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie

Studenci historii drugiego stopnia w marcu br. odbyli cykl zajęć studyjnych pod tytułem Edukacja przez całe życie jako odpowiedź na wezwania współczesności. Myślą przewodnią było Uczenie metod i technik efektywnego uczenia się jako wstęp do edukacji permanentnej. W tym celu razem z dr Marią Sobieszczyk udali się do:

oraz

Celem zajęć było m.in. zainspirowanie studentów do kreatywności, co finalnie zaowocowało opracowaniem własnych – autorskich koncepcji pt. Moja propozycja cyklu warsztatów dla seniorów lub młodszych uczestników – Od juniora do seniora ...

Jako przyszli nauczyciele studenci WH UKW podejmą pracę w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim, ale także i poza nimi – w miejscowościach zamieszkania.
Będą nie tylko nauczycielami w szkole, ale także animatorami działań na rzecz edukacji społeczeństwa w różnym wieku, zgodnie z założeniami koncepcji uczenia się przez całe życie określanej jako lifelong learning (idea LLL). Odnosi się ona do wszelkiej, trwającej przez całe życie, aktywności, mającej na celu rozwój wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej.
W galerii migawki z tych zajęć

Operacje:
30-03-2023, 12:35
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 11:38
modyfikacja: Teresa Maresz