Wydział Historyczny
Ostatnie pożegnanie prof. Michała Mariana Grzybowskiego Ostatnie pożegnanie prof. Michała Mariana Grzybowskiego

Ostatnie pożegnanie ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 29 czerwca 2023 r. zmarł
ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (1937-2023) R.I.P

ks. prof. dr hab. M.M. Grzybowski
kapłan, naukowiec, wybitny historyk, oddany społeczności studenckiej nauczyciel akademicki
przez 20 lat wykładał w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, w toruńskim i płockim Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku i w Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W 2015 r. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Naukowego Płockiego nadało ks. prof. Michałowi Marianowi Grzybowskiemu godność członka honorowego TNP

Dziekan i pracownicy Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy

Operacje:
01-07-2023, 10:21
publikacja: Teresa Maresz
08-04-2024, 11:38
modyfikacja: Teresa Maresz