Wydział Historyczny
Żegnamy prof. Włodzimierza Jastrzębskiego Żegnamy prof. Włodzimierza Jastrzębskiego

Żegnamy prof. Włodzimierza Jastrzębskiego

prof. W. Jastrzębski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr. hab. Włodzimierza Jastrzębskiego.
Wieloletni i ceniony pracownik naszej uczelni zmarł 26 stycznia w wieku 84 lat.

Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (1939‒2024) urodził się w Siedlcach. W 1963 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też uzyskał stopień doktora w 1968 r. Habilitował się w 1978 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Polityka narodowościowa w okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie w latach 1939-1945. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 2 lipca 1990 r., zaś zwyczajnego w 1993 r.

Po ukończeniu studiów pracował w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym, a następnie w Referacie Historii Partii KW PZPR. W 1970 r. związał się z Wyższą Szkołą Nauczycielską, poprzedniczką obecnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W 1973 r. przeszedł na krótko do pracy w nowo kreowanym Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Do pracy w szkolnictwie wyższym powrócił w 1975 r. Został zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (przekształconej co dopiero z dotychczasowej WSN) na stanowisku kierownika Zakładu Historii i Nauk Politycznych. Od tamtego czasu przez kolejne 39 lat, nieprzerwanie do 30 września 2014 r. związał się z obecnym Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego. W kadencji 1981-1984 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich WSP. Był jednym z współtwórców i pierwszym dyrektorem powołanej w roku akademickim 1989/1990 r. Katedry Historii WSP (późniejszy Instytut Historii, obecnie Wydział Historyczny UKW). Jesienią 1990 r. został dziekanem Wydziału Humanistycznego i funkcję tę pełnił przez kolejne dwie kadencje. W latach 1996-2003 był dyrektorem Instytutu Historii. Przez cały czas, aż po 2010 r. był kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej i Współczesnej w Instytucie Historii. Będąc już na emeryturze, w ostatnim czasie pracował w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Był redaktorem naczelnym „Kroniki Bydgoskiej” i „Encyklopedii Bydgoszczy” wydawanych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Rady Naukowej Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1984-1994; Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Komitetu Badań Naukowych PAN, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Medalem za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Bydgoszczy.

Profesor Włodzimierz Jastrzębski specjalizował się w badaniach z zakresu historii najnowszej, w szczególności okresu II wojny światowej, ale także historii ziemiaństwa na Pomorzu oraz historii sportu. Dorobek naukowy Profesora liczy się w setkach publikacji: monografii, prac pod redakcją, artykułów. Prywatnie z zamiłowania był szachistą, odnosząc również na tym polu duże sukcesy.

Był nauczycielem akademickim dla wielu pokoleń studentów. Wypromował setki magistrów historii oraz 16 doktorów. Dwóch Jego uczniów posiada tytuł profesora. Ostatnia obrona doktorska, w której promotorem był prof. Włodzimierz Jastrzębski miała miejsce na UKW 5 października 2023 r. Udział w kolejnej, w której Profesor miał wziąć udział jako recenzent, przerwała Śmierć. (mgz)