Wydział Historyczny

Archiwum ogłoszeń

Polska i Jugosławia w XX wieku

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
oraz
Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie (Institut za savremenu istoriju – ISI)
mają zaszczyt poinformować, iż w dniach 27-28 września 2017 r.
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
Polska i Jugosławia w XX wieku