Wydział Historyczny

Wykaz opiekunów 2020/2021

Studia I stopnia (licencjat)

kierunki: HISTORIA, PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, WOJSKOZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I    – dr Joanna Szczutkowska
  • Rok II   – dr Krzysztof Garczewski
  • Rok III  – dr Monika Opioła-Cegiełka
Studia II stopnia (magisterka)

kierunki: HISTORIA,  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I   – dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni
  • Rok II  – dr hab. Sebastian Ruciński, prof. uczelni

Opiekun praktyk na kierunku historia - specjalność nauczycielska – studia I i II stopnia - dr hab. Teresa Maresz, prof. uczelni