Wydział Historyczny

Wykaz opiekunów 2023/2024

Studia I stopnia (licencjat)

kierunki: HISTORIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, WOJSKOZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I      – dr Barbara Gawęcka
  • Rok II     – dr Witold Goszka
  • Rok III    – dr Paweł Wawryszuk
Studia II stopnia (magisterka)

kierunki: HISTORIA,  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I    – dr hab. Tomasz Kawski, prof. uczelni
  • Rok II   – dr hab. Witold Brzeziński, prof. uczelni

Opiekun praktyk na kierunku historia - specjalność nauczycielska – studia I i II stopnia - dr hab. Teresa Maresz, prof. uczelni