Wydział Historyczny

Wykaz opiekunów 2019/2020

Studia I stopnia (licencjat)

kierunki: HISTORIA, PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, WOJSKOZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I – dr Krzysztof Garczewski
  • Rok II  – dr Monika Opioła-Cegiełka
  • Rok III – dr Paweł Wawryszuk
Studia II stopnia (magisterka)

kierunki: HISTORIA,  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I  – dr hab. Sebastian Ruciński, prof. uczelni
  • Rok II – dr Monika Opioła-Cegiełka