Wydział Historyczny

Wykaz opiekunów 2021/2022

Studia I stopnia (licencjat)

kierunki: HISTORIA, PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ TURYSTYCZNY, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, WOJSKOZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I     – dr Paweł Wawryszuk
  • Rok II    – dr Joanna Szczutkowska
  • Rok III   – dr Krzysztof Garczewski
Studia II stopnia (magisterka)

kierunki: HISTORIA,  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I   – dr Justyna Żychlińska
  • Rok II  – dr hab. Zbigniew Zyglewski, prof. uczelni

Opiekun praktyk na kierunku historia - specjalność nauczycielska – studia I i II stopnia - dr hab. Teresa Maresz, prof. uczelni