Wydział Historyczny

Wykaz opiekunów 2022/2023

Studia I stopnia (licencjat)

kierunki: HISTORIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, WOJSKOZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I      –  dr Witold Goszka
  • Rok II     – dr Paweł Wawryszuk
  • Rok III    – dr hab. Joanna Szczutkowska
Studia II stopnia (magisterka)

kierunki: HISTORIA,  STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, ZARZĄDZANIE DZIEDZICTEM KULTUROWYM I OCHONA ZABYTKÓW:

  • Rok I    – dr Witold Brzeziński
  • Rok II   – dr Justyna Żychlińska

Opiekun praktyk na kierunku historia - specjalność nauczycielska – studia I i II stopnia - dr hab. Teresa Maresz, prof. uczelni