Wydział Historyczny

Kontakt i dyżur

UWAGA: w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim (2020/2021) pracownicy WH są dostępni dla studentów w ramach dyżurów w trybie zdalnym.

Dyżury w trybie zdalnym:

1. Na w MSTeams lub Moodle utworzona zostanie grupa "dyżur" w określonym terminie (wykaz dyrużurów poniżej).
2. Na każdych zajęciach studenci zostaną poinformani o terminach dyżuru.
3. W razie potrzeby kontaktu uprasza się studentów o wcześniejszą informację mailową.
4. Prowadzący zainteresowanym studentom wyśle kod dostępu lub zaproszenie do grupy "dyżur".
5. W załączniku informacja, w jaki sposób studenci niebędący zapisani do grupy (kursu) mogą się połączyć z danym pracownikiem WH.