Wydział Historyczny
Na zdjęciu studenci w togach i biretach Na zdjęciu studenci w togach i biretach

Studia III stopnia

Wybierz studia doktoranckie z historii na UKW

Absolwenci studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych i społecznych nie muszą kończyć swojej edukacji z tytułem magistra, ale mogą rozpocząć naukę na studiach III stopnia. Studenci III stopnia historii na UKW będą w pełni przygotowani do wykonywania zawodu. Doktoranci będą mogli podjąć pracę w szkolnictwie (praca naukowa), archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w zakresie historii stanowi posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra lub równoważnego.

Zasady rekrutacji