Wydział Historyczny

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału
dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni

ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
sekretariat, pokój nr 11
tel. 52 32 59 200
e-mail: m.g.zielinski@ukw.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia
dr Anetta Głowacka-Penczyńska

ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój nr 9
tel. 52 32 59 200
e-mail: glowacka@ukw.edu.pl

Rada Naukowa Wydziału Historycznego UKW

 • dr hab. Biegański Zdzisław, prof. uczelni
 • dr hab. Brzeziński Witold, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Dąbrowski Dariusz
 • dr hab. Głogowska Helena, prof. uczelni
 • dr hab. Jankowski Aleksander, prof. uczelni
 • dr hab. Karczewski Dariusz, prof. uczelni
 • dr hab. Kawski Tomasz, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Maciejewski Jacek
 • dr hab. Maresz Teresa, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Nowicki Ryszard
 • dr hab. Ruciński Sebastian, prof. uczelni
 • dr hab. Spychała Dariusz, prof. uczelni
 • dr hab. Szczutkowska Joanna, prof. uczelni
 • dr hab. Topij Andrzej, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Woźny Jacek
 • prof. dr hab. Zaćmiński Andrzej
 • dr hab. Zieliński Marek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Zonenberg Sławomir
 • dr hab. Zyglewski Zbigniew, prof. uczelni

oraz

 • dr Głowacka-Penczyńska Anetta – prodziekan Wydziału Historycznego
 • dr Garczewski Krzysztof
 • dr Grysińska-Jarmuła Katarzyna
 • dr Opioła-Cegiełka Monika

Rada Dyscypliny Naukowej

 • dr hab. Biegański Zdzisław, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Dąbrowski Dariusz
 • dr hab. Karczewski Dariusz, prof. uczelni
 • dr hab. Kawski Tomasz, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Maciejewski Jacek
 • prof. dr hab. Woźny Jacek
 • prof. dr hab. Zaćmiński Andrzej
 • dr hab. Zieliński Marek, prof. uczelni

Komisja Wydawnicza/Komisja Oceniająca

 • dr hab. Biegański Zdzisław, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Dąbrowski Dariusz
 • dr hab. Kawski Tomasz, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Maciejewski Jacek
 • prof. dr hab. Woźny Jacek
 • prof. dr hab. Zaćmiński Andrzej
 • dr hab. Zieliński Marek, prof. uczelni