Wydział Historyczny

Wykłady dla podopiecznych sióstr albertynek - archiwum

Kalendarium wykładów - archiwum

W roku akademickim 2019/2020 pracownicy Wydziału Historycznego realizowali cykl wykładów dla podopiecznych sióstr albertynek zatytułowany: "Moje miasto - moja pasja".