Wydział Historyczny

Wykłady dla podopiecznych sióstr albertynek

Kalendarium wykładów

W roku akademickim 2019/2020 pracownicy Wydziału Historycznego realizowali cykl wykładów dla podopiecznych sióstr albertynek zatytułowany: "Moje miasto - moja pasja"