Wydział Historyczny

Komunikat Rektora UKW do społeczności akademickiej - 16.03.2020 r. Komunikat Rektora UKW do społeczności akademickiej - 16.03.2020 r.

Komunikat Rektora UKW do społeczności akademickiej - 16.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce i za granicą postawiły w szczególnej sytuacji także naszą Wspólnotę. Od kilku dni podejmujemy decyzje, które mają wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu i życie społeczności akademickiej, a które są konieczne dla opanowania sytuacji epidemiologicznej. Zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, odwołane wyjazdy i przyjazdy pracowników i studentów, konferencje i sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe, wprowadzony został także system pracy zdalnej. Wiele jednostek naszej Uczelni prowadzić będzie ograniczoną działalność, a niektóre, jak Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu zostały zamknięte.

Dziękuję, że przyjęliście Państwo te decyzje ze zrozumieniem, nawet jeśli utrudniają nam one codzienne życie. Powołałem zespół monitorujący, który przez siedem dni w tygodniu będzie analizował informacje związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz problemami w funkcjonowaniu Uniwersytetu i rekomendował kolejne decyzje. 

Bardzo proszę Państwa o zapoznawanie się z zarządzeniami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Uczelni i za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Szanowni Państwo, sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest poważna i bez wątpienia ulegnie zaostrzeniu. Proszę Państwa o przestrzeganie podstawowych zasad, które pomogą opanować tę sytuację. Unikajmy przebywania w większych skupiskach, ograniczmy kontakty z innymi osobami, utrzymujmy podwyższony poziom higieny. W sytuacjach, w których nie jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków służbowych, ciągłość badań naukowych czy terminowe sprawy urzędowe, proszę o pozostanie w domach. Każdy z nas musi mieć świadomość, że bez koniecznych ograniczeń w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu, opanowanie rozprzestrzeniania się wirusa będzie bardzo trudne, a liczba zachorowań zdecydowanie się zwiększy. Pamiętajcie Państwo, że jako członkowie wspólnoty uniwersyteckiej mamy do odegrania szczególną rolę w społeczeństwie, jesteśmy pilnie obserwowani i brani za wzór. Pokażmy swoją postawą i zachowaniem, jak przejść przez ten trudny czas.

Władze Uczelni podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczności akademickiej oraz prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rektor UKW
prof. dr hab. Jacek Woźny

Operacje:
17-03-2020, 08:56
publikacja: Teresa Maresz
24-03-2020, 22:48
modyfikacja: Teresa Maresz