Wydział Historyczny

Obsługa administracyjna Wydziału Historycznego od 25 maja Obsługa administracyjna Wydziału Historycznego od 25 maja

Obsługa administracyjna Wydziału Historycznego od 25 maja

Szanowni Państwo,

Władze Dziekańskie oraz pozostali pracownicy badawczo-dydaktyczni są dostępni za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Dane kontaktowe Władz Dziekańskich:

https://wydzialhistoryczny.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_historyczny/wladze_wydzialu

Dane kontaktowe pracowników Wydziału Historycznego:

https://wydzialhistoryczny.ukw.edu.pl/jednostka/wydzial_historyczny/pracownicy_wydzialu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2020r w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UKW, informujemy, że praca w sekretariacie Wydziału Historycznego od dnia 25 maja br. będzie świadczona w ramach systemu stacjonarnego od poniedziałku do piątku w godzianch 8.00-14.00.

Dane kontaktowe pracowników sekretariatu Wydziału Historycznego:

mgr Krzysztof Krawczyk
e-mail: historia2@ukw.edu.pl 

mgr Agnieszka Skura
e-mail: WH@ukw.edu.pl