Wydział Historyczny

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991) Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”
oraz
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
zapraszają na konferencję naukową

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)
Bydgoszcz, 10-11 grudnia 2020 r.

Organizatorzy:

  • Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa (CM UMK)
  • Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”
  • Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

Współorganizatorzy:

  • Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego (CM UMK)
  • Ośrodek Historii Kultury Materialnej (IAiE PAN w Warszawie)
  • Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego (UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu).

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy w załączniku