Wydział Historyczny

Zarządzenie Rektora UKW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie Rektora UKW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora UKW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny podpisał zarządzenie w sprawie sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Operacje:
09-09-2020, 09:34
publikacja: Teresa Maresz
29-10-2020, 09:12
modyfikacja: Teresa Maresz