Wydział Historyczny

Zajęcia dydaktyczne wyłącznie w formie zdalnej Zajęcia dydaktyczne wyłącznie w formie zdalnej

Zajęcia dydaktyczne wyłącznie w formie zdalnej

Zarządzenie JM REKTORA UKW

Publikujemy Zarządzenie Rektora UKW dot. zajęć dydaktycznych w okresie 26 października - 8 listopada br. Kształcenie odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.

Bydgoszcz, 24 października 2020 r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: link

Operacje:
16-10-2020, 12:09
publikacja: Teresa Maresz
29-10-2020, 09:12
modyfikacja: Teresa Maresz