Wydział Historyczny

dr hab. Ryszard Nowicki z nominacją profesorską dr hab. Ryszard Nowicki z nominacją profesorską

dr hab. Ryszard Nowicki z nominacją profesorską

dr hab. Ryszard Nowicki z nominacją profesorską

Prezydent RP Andrzej Duda 28 września 2020 r. nadał dr hab. Ryszardowi Nowickiemu tytuł profesora nauk humanistycznych.

Prof. dr hab. Ryszard Nowicki w 1986 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończył studia w zakresie historii. Po okresie pracy w szkolnictwie i redakcjach lokalnych gazet w 2001 roku związał się z Akademią Bydgoską - dzisiejszym Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Najpierw podjął pracę w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a w 2017 r. został przeniesiony do Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, obecnie Wydziału Historycznego.

Pełnił szereg funkcji na Uczelni: w 2008 r. był członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki, w 2010 r. został kierownikiem Zakładu Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa, a następnie przez rok był prodziekanem Wydziału Humanistycznego ds. Dydaktycznych, zaś w roku akademickim 2018/2019 był wicedyrektorem IHiSM.

Pracę magisterską pt. Formy i zakres mecenatu magnackiego i kościelnego w 2. połowie  XVII w. w Wielkopolsce napisał pod kierunkiem prof. Jacka Staszewskiego. Pod kierunkiem prof. Franciszka Mincera przygotował pracę doktorską pt. Skórzewscy właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, którą obronił w 2001 r. na ówczesnej Akademii Bydgoskiej. Po siedmiu latach - na Uniwersytecie Wrocławskim odbył kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947.

Prof. Ryszard Nowicki jest autorem 133 publikacji. Wśród nich są prace poświęcone hrabiom Skórzewskim z Lubostronia, ochronie zbiorów bibliotecznych, a także wydawnictwa źródłowe.
W latach 2012-2015 był kierownikiem projektu badawczego Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
W 2011 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Operacje:
26-10-2020, 09:45
publikacja: Teresa Maresz
29-10-2020, 09:11
modyfikacja: Teresa Maresz