Wydział Historyczny

Na zdjęciu Radosław Tomasz Sikorski – polski polityk Na zdjęciu Radosław Tomasz Sikorski – polski polityk

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - nowe zbiory

Archiwum Radosława Sikorskiego trafiło do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

1 marca 2021 r. Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wzbogaciło swoje zbiory o cenne materiały archiwalne oraz pamiątki przekazane przez Radosława Sikorskiego.

Bardzo wartościowy dla badań historycznych zespół, liczący około 4 m bieżących akt (13 pudeł mieszczących 77 poszytów, teczek i segregatorów), zawiera materiały z lat 1998‒2014, a zatem z okresu, kiedy Radosław Sikorski sprawował funkcje ministra obrony narodowej, a także wiceministra i ministra spraw zagranicznych. Przekazane materiały są związane przede wszystkim z działalnością dyplomatyczną Ministra na arenie międzynarodowej. Cały zespół dokumentowo-aktowy po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji będzie mógł być udostępniony do badań naukowych.

Warto przypomnieć, że już wcześniej dzięki zaangażowaniu Radosława Sikorskiego, do Muzeum trafiła unikatowa „kabina ciszy” pochodząca z konsulatu polskiego w Kolonii, a także interesująca kolekcja pamiątek i upominków, które Radosław Sikorski otrzymał jako minister spraw zagranicznych.

Operacje:
08-03-2021, 10:04
publikacja: Teresa Maresz
18-03-2021, 22:21
modyfikacja: Monika Walczak