Wydział Historyczny

Na zdjęciu Radosław Tomasz Sikorski – polski polityk Na zdjęciu Radosław Tomasz Sikorski – polski polityk

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - nowe zbiory

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

Pani Ambasadorowa Teresa Barbara Duchowska przekazała do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego bardzo cenne pamiątki, po Ambasadorze Kazimierzu Duchowskim, który większość swego życia, poczynając od 1957 r., poświecił pracy w zagranicznej służbie dyplomatycznej.

Kolejne niezmiernie ciekawe archiwalia zasiliły zbiory Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Tym razem to korespondencja Anieli Mieczysławskiej – żony Edwarda Raczyńskiego – polskiego dyplomaty, Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii (1934 – 1945), Prezydenta RP na Uchodźstwie (1979 – 1986). Materiały otrzymaliśmy od pani Prof. Jadwigi Pstrusińskiej.

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wzbogaciło swoje zbiory o cenne materiały archiwalne oraz pamiątki przekazane przez Radosława Sikorskiego.

Operacje:
08-03-2021, 10:04
publikacja: Teresa Maresz
27-05-2022, 14:43
modyfikacja: Teresa Maresz