Wydział Historyczny

Na zdjęciu Profesor Dariusz Dąbrowski siedzący na kamieniu Na zdjęciu Profesor Dariusz Dąbrowski siedzący na kamieniu

Dariusz Dąbrowski z nominacją profesorską

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 22 kwietnia 2021 r. nadał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dr. hab. Dariuszowi Dąbrowskiemu, prof. uczelni.

Profesor Dariusz Dąbrowski specjalizuje się w dziejach politycznych i społecznych średniowiecznej Rusi. Głównym nurtem jego zainteresowań badawczych jest kultura i sztuka, genealogia Rurykowiczów, historia muzealnictwa, turystyka kulturowa, szczególnie w odniesieniu do rodzinnej ziemi chełmińskiej.

Od 2001 roku nieprzerwanie  zatrudniony jest w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, obecnym Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Związany z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych, obecnym Wydziałem Historycznym UKW. Jest kierownikiem Katery Nauk Pomocniczych Historii.

Doktorat uzyskał w 2000 r. za pracę Polityka małżeńska Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, habilitację w 2009 r. na podstawie rozprawy Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV wieku).

Jest autorem pięciu monografii, wydawcą (wraz z międzynarodowym zespołem – w ramach serii „Monumenta Poloniae Historica nova series” (t. XVI)) „Kroniki halicko-wołyńskiej. (Kroniki Romanowiczów)”. Wraz z Adrianem Jusupoviciem z IH PAN w Warszawie przetłumaczył to źródło na język polski (wyd. Kraków 2017). Jest inicjatorem, ukazującej się w wydawnictwie Avalon w Krakowie, serii „Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi UKW w Bydgoszczy”. Opublikował w kilku językach, w 10 krajach ponad 120 prac naukowych.

Operacje:
10-05-2021, 18:10
publikacja: Teresa Maresz
02-06-2021, 13:23
modyfikacja: Teresa Maresz