Wydział Historyczny

Na zdjęciu Medal stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski Na zdjęciu Medal stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski

„Medal stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski” dla UKW i Wydziału Historycznego

1 września 20021 r. podczas uroczystości zakończenia obchodów setnej rocznicy powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski, która odbyła się w toruńskim Teatrze im. Wilama Horzycy dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni odebrał okolicznościowy Medal stulecia powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski” przyznany dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wydziału Historycznego. Medal wręczył marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Pniewska.

Medal ma formę tryptyku. Jego poszczególne części, osadzone są w dębowym etui, układają się w liczbę 100. Widnieją na nich zarysy województw pomorskiego z okresu II Rzeczypospolitej i współczesnego kujawsko-pomorskiego oraz odpowiednio ich godła. Autorem medalu jest wybitny artysta plastyk, medalier, pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK dr hab. Sebastian Mikołajczak. Medal został wybity w 200 egzemplarzach. Każdy jest numerowany.
Do UKW trafił medal noszący numer 85.

Operacje:
03-09-2021, 10:17
publikacja: Teresa Maresz
05-04-2022, 08:14
modyfikacja: Monika Nowakowska