Wydział Historyczny

Jubileusz prof. Alberta Kotowskiego Jubileusz prof. Alberta Kotowskiego

Jubileusz prof. Alberta Kotowskiego

29 września w Sali Senatu UKW odbyła się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. dr hab. Albertowi Kotowskiemu. List gratulacyjny Jubilatowi wręczył JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny.

Profesor Albert Kotowski urodził się w 1949 r. w Bydgoszczy, tu ukończył szkołę podstawową, średnią i tu też zaczął studia nauczycielskie. Studia historyczne odbył w Toruniu. Następnie został zatrudniony w Bydgoskim Towarzystwie Naukowym. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof.  Jerzego Topolskiego, obronił na UAM w 1981 r.

Po doktoracie rozpoczął karierę akademicką. Był zatrudniony w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Po habilitacji na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim w 1996 na osiemnaście lat związał się z dwoma uniwersytetami niemieckimi: we Fryburgu, a następnie w Bonn. W 2007 r. Profesor nostryfikował habilitację na UKW i podjął współpracę z ówczesnym Instytutem Historii. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 2012-2019 pełnił funkcję kierownika Zakładu/Katedry Historii i Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku. Był przewodniczącym Rady Naukowej IHiSM, działał w komisjach senackich UKW.

Księga jubileuszowa pt. „Servitium Klio” pod redakcją Z. Biegańskiego i M.G. Zielińskiego, w nakładzie Wydawnictwa UKW, zawiera 31 artykułów napisanych przez doktorantów i doktorów wypromowanych przez Profesora, kolegów ze studiów, współpracowników, przyjaciół. Teksty nadesłali naukowcy z Berlina, Ciechanowa, Fryburga Bryzgowijskiego, Gdyni, Kolonii, Poznania, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry no i oczywiście z Bydgoszczy. 

Operacje:
01-10-2021, 09:26
publikacja: Teresa Maresz
05-04-2022, 08:13
modyfikacja: Monika Nowakowska