Wydział Historyczny

Studentka siedząca z laptopem na kolanach Studentka siedząca z laptopem na kolanach

Semestr letni - zajęcia hybrydowe

W związku z sytuacją sanitarną, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, władze Uczelni, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, wprowadzają na okres najbliższych dwóch tygodni nową organizację procesu nauczania.

  1. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022, od dnia 7 marca 2022 roku, w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia, jednolitych magisterskich, studiach podyplomowych, innych formach kształcenia oraz w szkole doktorskiej realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzi się kształcenie w formie stacjonarnej w siedzibie uczelni z wykorzystaniem elementów kształcenia zdalnego.

    Zarządzenie Nr 30/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2022 r.

  2. W okresie obowiązywania powyższych zarządzeń w Domach Studenta mogą przebywać wyłącznie osoby w nich zakwaterowane. Obowiązuje zakaz przyjmowania gości.
  3. Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest dostępna, funkcjonuje z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
Operacje:
25-01-2022, 18:24
publikacja: Teresa Maresz
05-04-2022, 08:06
modyfikacja: Monika Nowakowska